Sunayen Annabawa Guda 25 da Suka Tabbata a Cikin Qur'ani


 Tambaya:

Malam ina son jerin sunayen Annabawa A jere don Allah. Misali daga annabi adam sae wane Annabi kuma har zuwa karshe ??

Amsa:

Jadawalin Sunayen Annabawa Guda 25.

1.Adam

2.Idris

3.Nuh

4.Hud

5.Salih

6.Lut

7.Ibrahim

8.Ismail

9.Ishaq

10.Yaqub

11.Yusuf

12.Shuaib

13.Ayyub

14.Dhulkifl

15.Musa

16.Harun

17.Dawud

18.Sulayman

19.Ilias

20.Alyasa

21.Yunus

22.Zakariya

23.Yahya

24.Isa

25.Muhammad ﷺ


Allah yasa mu dacee

Related Posts

Subscribe Our Newsletter

0 Comments to "Sunayen Annabawa Guda 25 da Suka Tabbata a Cikin Qur'ani"

Post a Comment